Preskoči na glavno vsebino

Pet slovenskih držav

Zgodovino slovenskega naroda opisujejo ponavadi kot provincialno, Slovence pa kot hlapce in vedno zatirane. Številni učitelji zgodovine in slovenščine prepričujejo o nezgodovinskosti, majhnosti in hlapčevstvu slovenskega naroda, kar gre vedno na mlin tistim, ki to skušajo izkoristiti.
Leta 1991 smo iz naroda postali nacija, radi poudarjajo nekateri, saj prej svoje države nismo imeli. Slovenska politična levica in skrajna desnica pa zametke državnosti iščeta v drugi svetovni vojni in narodnem odporu zoper okupatorja. Politična desna sredina jim oporeka, ker je bila v Sloveniji takrat tudi državljanska vojna. Vsak osnovnošolec pa bi moral vedeti, da je Republika Slovenija že peta (5.) slovenska država. Poglejmo si zgodovinska dejstva.

Pozabljena prva slovenska država 

Prva slovenska država je nastala okrog leta 630 na ozemlju sedanje avstrijske Koroške. Karantaniji so vladali slovenski knezi več kot stoletje, potem pa so okrog leta 745 zaradi avarske nevarnosti prosili za bavarsko zaščito, kar je pomenil konec samostojnosti. Ustoličevanje karantanskih knezov je ena od najzgodnejših oblik svetovne demokracije, saj je kneza izbralo ljudstvo. Nič čudnega torej, da so idejo o oblasti, podeljeni od ljudstva, pobrali ustanovitelji ZDA in jo vkomponirali v svojo ustavo.
Druga slovenska država Spodnja Panonija je imela središče jugozahodno od Blatnega jezera na Madžarskem. Blatenski kostel je imel samo enega povsem samostojnega vladarja, kneza Koclja, ki je na svojem dvoru gostil sveta brata Cirila in Metoda, očeta slovanske pismenosti. Čeprav je neodvisnost trajala samo nekaj let, gre za suvereno državo. 
Obe državi sta nastali v nam zelo oddaljenem času in minimalni ostanki glavnih mest se nahajajo izven ozemlja sedanje slovenske države. Kolektivnega spomina na prvi slovenski državnosti že davno ni več. 
Ostaja le vojvodski prestol na Gosposvetskem polju, simbol (spomin) ustoličevanja koroških vojvod, ki je ostalo tudi po izgubi samostojnosti. Knežji kamen pa leži v celovškem deželnem muzeju malce pozabljen od Slovencev in načrtno potisnjen v nepomembnost zaradi avstrijskih razlag koroške zgodovine.

Prva slovenska vlada 

Kljub tej časovni in ozemeljski oddaljenosti pa je vsaj del sedanjih državljanov Slovenije tudi neposredno rodovno povezanih s prebivalci prvih dveh držav. Vsaj delno smo torej krvni potomci ljudi, ki so ustanovili ti srednjeveški državi.
Tretja država, ki so jo ustanovili Slovenci, je bila Država Slovencev, Hrvatov in Srbov konec prve svetovne vojne. Obsegala je Slovenijo z Istro, Hrvaško, Bosno in Vojvodino. Država je bila na podlagi samoodločbe narodovo razglašena v Ljubljani 29. oktobra 1918 v prisotnosti več kot 30.000 ljudi. Istočasno je na podlagi zgodovinskega prava državo razglasil tudi hrvaški sabor v Zagrebu. Vrhovna oblast države SHS je bilo Narodno vijeće, ki je imelo sedež v Zagrebu, načeloval pa mu je Slovenec dr. Anton Korošec. Narodno vijeće je dva dni kasneje imenovalo Narodni svet, ki ga zgodovinarji imenujejo za prvo slovensko nacionalno vlado. Vladi dvanajstih ministrov je predsedoval vitez Josip Pogačnik. Prva slovenska vlada je vladala od 31.10.1918 do 20.01.1919, sledila pa ji je že precej okrnjena deželna vlada Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Prvi slovenski premier,
vitez Pogačnik
Država SHS ni bila povsem mednarodno priznana, saj so jo želeli sosednji narodi zase. Kljub temu pa je bila posredno priznana tako s strani zmagovitih antantnih sil kot s strani poraženk, trdijo zgodovinarji. Nepriznanost je bila njena šibka točka, ki je ob pomanjkanju pogajalskih sposobnosti slovenskih politikov s prekaljenimi Srbi potegnila krajšo. Še večja težava je bila vojska, saj je bilo slovenskih vojakov v državi SHS premalo. Pomanjkanje vojske je krivo za mirno okupacijo Primorske in vojaško zasedbo Koroške. Edina svetla točka je general Rudolf Maister.
Čeprav je država Slovencev, Hrvatov in Srbov trajala le dober mesec, pa se je prav ta država 1. decembra 1918 enakopravno združila s kraljevino Srbijo pod imenom Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. To je bila že četrta slovenska država, razlika s prejšnjo pa je velika: gre za kraljevino, kjer imajo po imenu in političnem položaju prvo mesto Srbi.
Maistrov borec, ki sem ga imel čast 
osebno poznati, Friderik Mirko
Kravos iz Skrilj.
Slovenci so torej že leta 1918 postali moderen državotvorni narod - nacija, saj so so skupaj z drugima dvema narodoma ustanovili svojo lastno državo. 
Res je, da Slovenci v kraljevini SHS niso imeli toliko avtonomije kot v komunistični Jugoslaviji, še vedno pa gre za konstitutivno nacijo, ki je ustanovila svojo demokratično (čeprav centralistično) državo. 

Petomajska vlada 

Ajdovska vlada ima zelo velik pomen zaradi Primorske, ki je postala del slovenske države šele po drugi svetovni vojni. Ker ne Karantanija ne Spodnja Panonija nista obsegali sedanje Primorske, leta 1918 pa je italijanska okupacija zatrla osamosvojitvene težnje, je ajdovska vlada za Primorce pravzaprav tudi prva slovenska vlada. Italijanska okupacijska vojska je pri zasedanju primorskega dela države SHS naletela na oviro edinole v Gorici, kjer je bil slovenski II. gorski strelski polk. Ta je namreč prisegel septembra ustanovljenemu Narodnemu svetu v Gorici. 8. novembra so mesto prepustili Italijanom, ki so vso Primorsko zasedli do 23. novembra. Država SHS je na Primorskem imela oblast samo nekaj dni, dejansko pa sploh ni zavladala.
Ajdovska vlada je potemtakem tudi prva slovenska vlada, vendar le za Primorsko. Pomembna tudi zaradi konca okupacije in ker v predvojni Jugoslaviji od leta 1930 naprej ni bilo več prave demokracije. Ne glede na to, da je vlada bila komunistična in simbol novega totalitarizma, pa je Primorci niso videli v tej luči. Za Primorce je bila ta vlada simbol osvoboditve in združitve s Slovenijo. Tudi peterokraka takrat Primorcem ni predstavljala partijske diktature, ampak bolj novi pravičnejši družbeni red. Zaradi tega ne moremo ajdovske vlade imeti samo za prvo vlado komunistične Slovenije, ampak za nekaj več. Seveda predvsem iz primorskega zornega kota. 
Za prvo slovensko vlado bi lahko imenovali tudi vlado, ki jo je izvolil parlament, v katerem je bila večina političnih predstavnikov, ki so bili izvoljeni na zadnjih predvojnih volitvah. Ti predstavniki so se sestali 3. maja v Ljubljani in imenovali vlado iz liberalne in ljudske stranke, ki sta pred vojno predstavljali veliko večino naroda. Čeprav v tistem trenutku ta vlada verjetno ni predstavljala večinske volje ljudi, je tudi to bila slovenska vlada.

Republika Slovenija je peta slovenska država 

Če potegnem črto - prva slovenska država je nastala pred približno 1375 leti, v modernih časih pa leta 1918. Republika Slovenija je prva moderna povsem samostojna država. Na Primorskem je najpomembnejši datum slovenske državnosti 25. junij 1991, pred tem pa nedvomno prav ajdovski 5. maj 1945. Petomajska vlada je na Primorskem prva slovenska vlada, za Slovenijo pa je prva slovenska vlada nedvomno ljubljanski Narodni svet iz leta 1918. 
Trenutek pred prvim dvigom
nacionalne zastave pred
Sodiščem EU v Luksemburgu
na dan vstopa Slovenije v EU.
S hčerjo se tega trenutka posebej
ponosno spominjava.
Tako kot vso drugo svetovno vojno je tudi ajdovsko manifestacijo potrebno gledati iz različnih zornih kotov. Dva ministra aktualne slovenske vlade tako ajdovsko vlado gledata različno. Ajdovska vlada je v rojstni kraj Janeza Podobnika prinesla nacionalno osvoboditev, takoj zatem pa je pred njo moral skupaj s tisoči bežati dveletni Andrej Bajuk. Zato je Podobnik glasno napovedal svojo udeležbo na proslavi, Bajuk pa molči.
Prostor nam ne dopušča, da bi z zgodovinskimi dejstvi začeli razbijati še druge mite o nezgodovinskosti in hlapčevstvu Slovencev. Sistematična obdelava vseh svetovnih dosežkov Slovencev pa bi pokazala, da ne gre za majhen in nepomemben narod, kar se nenehno poudarja.
TINO MAMIĆ


Razglas prve slovenske vlade v Uradnem listu in njeni člani: predsednik vitez Josip Pogačnik, Janko Brejc (notranje zadeve), Ivan Tavčar (prehrana), Karel Verstovšek (uk in bogočastje), Vladimir Ravnihar (pravosodje), Anton Kristan (socialno skrbstvo), Vekoslav Kukovec (finance), Pavel Pestotnik (promet), Karel Triller (industrija in trgovina), Vladimir Remec (javna dela in obrt), prelat Andrej Kalan (kmetijstvo), Lovro Pogačnik (narodna obramba), Anton Brecelj (zdravstvo)


Objavljeno v Primorskih novicah maja 2005

Komentarji

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Vili Ščuka: Človek, ki je samo potrošnik, je bolnik

Znani novogoriški zdravnik in psihoterapevt Viljem Ščuka (79) je svojo poklicno pot začel kot zdravnik s socialnim čutom. Naletel je na otroke v stiski in jim začel pomagati v različnih težavah. 
Nekaj let je delal z odvisniki od drog, alkohola in iger na srečo. Kljub uspešnosti pri zdravljenju narkomanov pa je moral projekt zapustiti, ker ni pristajal na drago metadonsko metodo. Spraševal se je, koliko je človek gospodar svojega telesa in svojih strasti. Ali je samo sesalec, pa čeprav z doktoratom, ali je tudi človek? Po upokojitvi je napisal večkrat razprodano knjigo Šolar na poti do sebe. Državo in šolnike skuša prepričati, da bi začeli drugače razmišljati, in začeli vlagati v razvoj osebnosti. Nenazadnje so s podobnim projektom Finci ustvarili tudi zgodbo o gospodarskem uspehu. Ali si niso vse ugotovitve terapevtov in psihologov glede sodobne družbe in vzgoje precej podobne? Človekova biokemija in nevrofiziologija, ki sta podlagi za človekov način raz mišljanja v nekem social nem ok…

VV FAKTOR (moja gostovanja)

Tu so oddaje VV Faktor na TV 3, v katerih sem gostoval in jih najdemo tudi na spletu. Prihodnjič bom gost v torek, 16. januarja ob 19.15, skupaj z Bernardom Brščičem. Hvala vsem za komentarje in delitve informacije. Samo državljani sami lahko s širjenjem informacij po spletu naredimo nekaj zoper medijsko enoumje v državi.
Kot podjetnik gledam predvsem skozi to, kaj je za državo in davkoplačevalce ceneje. Priseljevanje je treba omejiti in po zgledu Francije začeti omogočati mladim družinam, da se lahko odločijo za otroke. Priseljevanje je treba tako prilagoditi, da imajo prednost ljudje s podobnimi navadami, jezikom in kulturo. Ukrajinci, Makedonci ali Bošnjaki bi se bistveno hitreje integrirali v slovensko družbo kot pa Arabci. Hkrati je treba priseljencem dati možnost, da se integrirajo v slovensko družbo in enakopravno uveljavijo. Začeti se je treba borit proti getoizaciji ljudi samo zato, ker so se njihovi starši rodili 300 km stran. Država bi morala spodbujati priseljence, da ne p…

Odšel je Peter Bajc

Nadvse presenetila, prav šokirala, nas je vest, da je umrl Peter Bajc (55) iz Žapuž. Šturski rojak, velik Slovenec, ponosen Vipavec. Zgled pokončnosti, odločnosti in vztrajnosti. Sotrudnik civilne iniciative Čaven.
Težko je najti besede ob tem hudem dogodku. Čeprav sem prepričan, da smo dobili priprošnjika v deželi onkraj, to žalosti ne more zmanjšati.
Zato naj zakličemo le poslednji pozdrav, ki ga je izrekel šturski rojak in mučenec Filip Terčelj, s katerim se je Peter gotovo že srečal in poklepetal:
Na svidenje nad zvezdami.
Soprogi Martini in vsem njegovim v imenu ekipe Čavna izrekam globoko sožalje.
Namesto cvetja, ki ga svojci hvaležno odklanjajo, bom njemu v čast daroval dar za mašo za domovino.
Pogreb dragega Petra bo v sredo ob 18. uri.

Tino in čavenski prijatelji