Preskoči na glavno vsebino

Otrok ima pravico do staršev

Mag. Branko Zorn (rojen v Prvačini) je odraščal v Parizu, kjer je končal medicinsko fakulteto in podiplomski študij. Od leta 1995 je zaposlen na oddelku za reprodukcijo na Ginekološki kliniki v Ljubljani, kjer raziskuje in zdravi moško neplodnost ter vodi Center za andrologijo. Je avtor okrog 60 publikacij na področju ginekologije, porodništva in andrologije v domačih in tujih strokovnih revijah. Zorn je magister ginekologije in porodništva.

Branko Zorn
Zakaj pride do neplodnosti ?
"Za neplodnega velja par, pri katerem po najmanj enem letu normalnih spolnih odnosov ne pride do spočetja. V Sloveniji in po svetu je 10-15 odstotkov neplodnih parov. Gre za neplodnost moškega, ženske ali obeh. Do oploditve lahko ne pride zaradi semena slabe kakovosti, ženska pa je velikokrat neplodna zaradi bolnih jajcevodov. Bolezni, ki so vzrok  neplodnosti, so prirojene (predvsem kromosomske napake) ali pridobljene (posledice vnetja). Metode zdravljenja neplodnosti so dobro urejene. Obsegajo natančen pregled pacienta oz. para in preiskave, ki spadajo v medicinsko in/ali kirurško stroko.
Zdravljenje se začne s svetovanjem. Sledijo druge terapije po vrstnem redu zahtevnosti:  stimulacija jajčnikov (ki sloni predvsem na hormonskih preparatih) in kirurški posegi. Včasih je potrebna tudi psihološka obravnava, saj so neplodni pari lahko le psihološko prizadeti. S temi terapijami ozdravimo več kot 50 % primerov neplodnosti." 
Kaj pomeni umetna oploditev ?
"Umetna oploditev (ali oploditev in vitro oz. v epruveti) pride v poštev, ko prej omenjena zdravljenja niso bila uspešna.Gre za vrhunsko zdravljenje, kjer sodelujeta zdravnik in biolog. Umetno oploditev uporabljamo že 20 let. V osemdesetih letih smo zdravili predvsem žensko neplodnost, za katero je glavni vzrok prizadetost jajcevodov. Tu je šlo za premostitev poti jajčeca, ki ni moglo potovati naprej po jajcevodu. V devetdesetih letih pa smo začeli zdraviti tudi moško neplodnost z metodo vbrizganja semenčice v jajčno celico Od leta 1994 zdravimo s to metodo do tedaj nepremagljive oblike moške neplodnosti.
Na začetku so bile deležne umetne oploditve predvsem ženske z zamašenimi jajcevodi. Danes je ta vzrok le še polovica indikacij, druga polovica predstavlja moško neplodnost, tako da sedaj zdravimo skoraj vse oblike neplodnosti z zadovoljivim uspehom.
Z umetno oploditvijo nekako “pomagamo naravi”, da pride do združitve semenčice z jajčecem. Uspeh metode je 25 % na poskus, zato socialno zavarovanje krije 4 postopke, vsak postopek namreč stane okrog pol milijona tolarjev. Oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP) obsega umetno oploditev in osemenitev. Diagnosticiranje neplodnosti in zdravljenje z oploditvijo z biomedicinsko pomočjo urejuje zakon, ki ga je državni zbor sprejel julija 2000."
Kdaj je umetna pomoč, da pride do spočetja, neetična ?
"OBMP je zaradi poseganja v naravo in življenje etično občutljivo področje,  kateremu je Komisija za medicinsko etiko namenila veliko pozornosti. Namreč brez nadzora te metode bi bile možne zlorabe in nesprejemljiva početja (npr. neutemeljeno raziskovanje na zarodkih  in trgovanje z njimi). Umetna oploditev vzbuja zares vrsto etičnih vprašanj, povezanih z odnosom med izvajalci metode in neplodnim parom, v paru med partnerjema, med parom in bodočim otrokom, med parom in družbo in verovanjem oz. moralnim načelom. Ali je sprejemljivo prisiliti zdravo ženo  v stimulacijo jajčnikov samo, da bi bila možnost oploditve s slabimi semenčicami moža večja ? Ali lahko določimo, da presadimo manj zarodkov v maternico ( in s tem zmanjšamo tveganje večplodne nosečnosti) in zamrznemo ostale zarodke? Ali lahko ponudimo zdravljenje neplodnemu moškemu zaradi genske napake, ko vemo, da bo otrok nosilec iste napake ? Ali ni umetna oploditev v nasprotju z mojim verskim prepričanjem ? To so vsakdanja vprašanja, ki od zdravnika in biologa lahko zahtevajo dodatno izobraževanje. Paru je treba to razložiti in se skupaj odločiti za pravo pot."  
Kako gleda na umetno oploditev Cerkev?
"Cerkev nasprotuje spočetju, ločenemu od dejanja ljubezni med žensko in moškim, to je  procesu v laboratoriju. Drugi razlog za prepoved je odnos do zarodka. Zarodek je živo bitje, ki ga moramo spoštovati kot vsakega človeka. Če pa se do zarodka obnašamo kot do stvari (zamrzovanje in raziskovanje zarodka), je to napačno. Tretji razlog pa je kakršnokoli darovanje spolnih celic."
Je novela, ki v Sloveniji dovoljuje osemenitev oz. umetno oploditev samskih žensk v primerjavi s svetom izjema?
"Pri pisanju zakona o OBMP smo se strokovnjaki držali navodil, ki so bila prisotna v evropskih zakonodajah z dolgo tradicijo tega zdravljenja. Te zakonodaje so sledile strogim smernicam  medicinske stroke, prava in etike. Povsod je bila prisotna skrb do para, zarodka in bodočega otroka (z ohranitvijo pravic otroka). Upravičena do OBMP sta mož in žena - živa v času izvajanja OBMP- poročena ali v zunajzakonski zvezi (otroku je bila pravica do matere in očeta tako zagotovljena), pri katerih je bil vzrok za neplodnost ugotovljen in je potreboval zdravniško pomoč.
Novela zakona, sprejeta v parlamentu konec aprila letos, predvideva, da je upravičena do OBMP tudi samska ženska, da je možno darovanje zarodkov in da je dovoljeno posmrtno darovanje zarodka.V Evropi obstajajo države, ki imajo zakonodajo o OBMP (Francija, Nemčija, Avstrija, Španija), druge pa ne (Italija, Belgija, Finska). V državah z zakonodajo (razen v Španiji) je postopek OBMP dovoljen le paru v zakonski ali zunajzakonski zvezi (v Nemčiji je socialno krit le postopek pri poročenem paru). Pri večini evropskih držav je prevladovala skrb za otroka. Konvenciji Združenih narodov in Sveta Evrope predpisujeta, da morajo biti pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki glavno vodilo otrokove pravice. Osemenitev samskih žensk so torej zavrnili, ker menijo, da otroku ni dobro, če se rodi samski ženski in brez očeta. Sprejeta novela je v nasprotju z navodili OZN in Sveta Evrope ter zakonodajo večine evropskih držav."
Je sprejem tako radikalne novele zakona prelomnica?
"Sprejem novele je vsekakor nenavaden in sporen. Parlament je sprejel novelo po hitrem postopku ob izrednih potrebah države zaradi upadanja število rojstev v Republiki Sloveniji in opaznega povečanja števila primerov neplodnosti pri moških in ženskah. To je le pretveza, saj vemo, da se s predlogom za osemenitev samskih žensk rodnost v naši državi ne bo nič spremenila. Parlament ni upošteval nasprotovanja noveli zakona s strani medicinske in pravne stroke in komisije za medicinsko etiko.
Predvsem zakon zdravnikom vsiljuje, da naj bi delali proti svoji etiki. Zdravnik je dolžan ukrepati tam, kjer ugotovi organsko napako. Osemenjevati zdrave samske ženske je vrh nesmiselnosti in v tako dejanje se slovenski zdravnik ne bo spustil. Poleg tega pomeni tudi kratenje pravic do zdravljenja zares bolnemu državljanu. Z referendumom nam bo dana možnost izraziti se o tem."
Pogovarjal se je Tino Mamić

Objavljeno v mesečniku Ognjišče, maja 2001, pred referendumom, ki je z veliko večino zavrnil pravico zdravih samskih žensk do brezplačne umetne opoloditve

Komentarji

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Vili Ščuka: Človek, ki je samo potrošnik, je bolnik

Znani novogoriški zdravnik in psihoterapevt Viljem Ščuka (79) je svojo poklicno pot začel kot zdravnik s socialnim čutom. Naletel je na otroke v stiski in jim začel pomagati v različnih težavah. 
Nekaj let je delal z odvisniki od drog, alkohola in iger na srečo. Kljub uspešnosti pri zdravljenju narkomanov pa je moral projekt zapustiti, ker ni pristajal na drago metadonsko metodo. Spraševal se je, koliko je človek gospodar svojega telesa in svojih strasti. Ali je samo sesalec, pa čeprav z doktoratom, ali je tudi človek? Po upokojitvi je napisal večkrat razprodano knjigo Šolar na poti do sebe. Državo in šolnike skuša prepričati, da bi začeli drugače razmišljati, in začeli vlagati v razvoj osebnosti. Nenazadnje so s podobnim projektom Finci ustvarili tudi zgodbo o gospodarskem uspehu. Ali si niso vse ugotovitve terapevtov in psihologov glede sodobne družbe in vzgoje precej podobne? Človekova biokemija in nevrofiziologija, ki sta podlagi za človekov način raz mišljanja v nekem social nem ok…

VV FAKTOR (moja gostovanja)

Tu so oddaje VV Faktor na TV 3, v katerih sem gostoval in jih najdemo tudi na spletu. Prihodnjič bom gost septembra. Hvala za vse komentarje in delitve teh informacij. Samo državljani sami lahko s širjenjem pravih informacij po spletu naredimo nekaj zoper medijsko enoumje v državi.
Oddaja VVFaktor je pomembna oživitev politično enostranske medijske krajine v državi. Lani sem bil zelo skeptičen, ko je vodenje prevzel Aljuš Pertinač, a se je izkazalo, da sem se zelo motil. (VVFaktor 158, KLIK in KLIK)
Trump je dosegel več, kot bi si lahko želel. Umiril je odnose z Rusijo in za pogajalsko mizo spravil Kima III. Seveda si je to to Kim Kako-mu-je-že-ime želel, ker so ga sankcije stisnile ob zid, a vendar gre za izjemen diplomatski dosežek. Dogodek desetletja.
(VVFaktor 153, KLIK, KLIK in KLIK)
Idiotizem je, da levica z davčnim sistemom prepoveduje luksuz. Bogati so vedno kupovali drage stvari in naš sistem jih sili, da to počnejo v drugih državah. (VVFaktor 148, KLIK)
Aktualna vlada ima sreč…

Moj volilni program (33+)

Z Bojanom Požarjem sva se dogovorila, da kot kandidat zagovarjam svoja stara in znana stališča, s katerimi se tudi sam strinja. Glede kanabisa sva že oba povedala, da sam legalizaciji odločno nasprotujem. A Lista novinarja Bojana Požarja (LNBP) je demokratična in neideološka stranka, ki je nastala, da bi razgradila globoko državo. Tu pa teme kot so partizani, evtanazija, legalizacija marihuane, splav ipd. ne igrajo nobene vloge. Levičarji tovrstne teme vedno lansirajo tik pred volitvami, da se potem kandidati prerekajo o tem, kdo je začel državljansko vojno leta 1941 in nimajo časa za predstavitev svojih gospodarskih programov. Mi na ta trik ne bomo nasedli. 33+ Bojan Požar se strinja tudi z mojimi programskimi dodatki, ki so sicer vsi v duhu programa njegove stranke, ki se bori proti korupciji in birokratizaciji. Programu Požarjevih 33 točk zato na tem mestu javno dodajam svoje poudarke. Najpomembnejša je: Šolska reforma Takoj zmanjšati obseg obveznega znanja za polovico. Učbeniki …